افق ما ،

راههای مدیریت و کنترل مصرف انرژی در ساختمان (بخش دوم)

توسط دسته‌بندی نشده, شهرسازی, معماری در 6 دیدگاه‌

در ادامه بخش قبل به بیان روش های مدیریت و کنترل مصرف انرژی ساختمان از طریق طراحی معماری حاصل می شود می پردازیم. جهت استقرار ساختمان درطراحی بنا بخصوص...

ر اه های مدیریت مصرف انرژی در ساختمان (بخش اول)

توسط دسته‌بندی نشده, شهرسازی, معماری در ۱ دیدگاه

همان گونه که در مقالات گذشته ارائه شده در سایت روشا بوم نیز بیان گردید امروزه روش های هوشمند سازی و مدیریت مصرف انرژی در طراحی معماری نقش بسزایی دارند...

محله پایدار و ایجاد همگرایی اجتماعی

توسط شهرسازی در 2 دیدگاه‌

به عنوان یک شهروند از محله چه چیزی می خواهید؟ آیا کودکان سرزمینمان مانند والدین خود نسبت به دوران کودکی خود به محله های زندگیشان احساس تعلق خاطر خواهن...

رابطه عدالت فضایی با امنیت شهری

توسط شهرسازی در ۱ دیدگاه

  تســلط نظــام ســرمایه داری بــر شــهرها از یــک طــرف و توجــه بیـش از انـدازه بـر فرآینـد برنامه ریـزی از طـرف دیگـر منجـر بـه بی محتوایــی،...

بهینه سازی فضاهای ناامن شهری

توسط شهرسازی در 2 دیدگاه‌

بهینه سازی فضاهای ناامن شهری؛ جایگزینی با فعالیت های فرهنگی اجتماعی شهر از آغاز همواره به عنوان بستر اصلی فعالیت های انسان بوده است. زندگی در شهر آغاز...

سلامت محیط،سلامت جامعه

توسط شهرسازی در ۱ دیدگاه

لزوم بهداشت در محیط شهری آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که طراحی فضاهای شهری و عمومی می تواند با سلامت افراد جامعه، ارتباط داشته باشد؟ آیا فضای...

نقش پیاده مداری در پایداری فضای شهری

توسط شهرسازی در 7 دیدگاه‌

پیاده مداری چگونه تعریف می شود؟ آیا پیاده مداری را می توان درحوزه شهرسازی بررسی نمود یا مربوط به حوزه ی دیگری ست؟ متاسفانه با شروع انقلاب صنعتی در ارو...

نقش مشارکت زنان در گردشگری شهری

توسط شهرسازی, گردشگری در 3 دیدگاه‌

مشارکت زنان در فضاهای شهری ایران فضاهای عمومی شهری مکانی است که در آن هرچه ارتباط اجتماعی و حضور افراد، فاقد از بعد جنسیتی  (معاشرت و تعامل، اطلاع رسا...

شهر و معماری در آینده و نبود امنیت بیولوژیکی

توسط رویداد ها, شهرسازی در 2 دیدگاه‌

  طراحی معماری و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند جهان را در پساکرونا نجات دهد؛ اما می‌تواند شرایط ایزوله بهداشتی فضاها را تسهیل کند. نوشتار پیش رو تص...

تحول در پارادایم های شهرسازی

توسط شهرسازی در 3 دیدگاه‌

شهرسازی مدرن «شهرسازی مدرن» به عنوان تجلی فضایی جامعۀ مدرن شکل گرفت. شهرسازی مدرن بر مبانی و اصول مدرنیسم یعنی خردگرایی علمی، تمامیت گرایی، اقتدار گرا...

راهکارهای مدیریت و ارزیابی تقاضای سفر

توسط دسته‌بندی نشده, شهرسازی در 2 دیدگاه‌

کارایی راهکارهای مدیرت تقاضای سفر امروزه با توجه به آنکه افزایش ظرفیت تسھیلات متناسب با رشد تقاضاي سفر، امكان پذیرنمي باشد، بكارگیري راھکارھاي مدیریت...

تاثیر تحولات اخیر رود دره های تهران در منظر شهری پایتخت

توسط شهرسازی در 0 دیدگاه

رود دره های تهران تهران در گذشته شهری سرسبز با رودهای فراوان و پرآب بوده است. این رودها از کوه های شمالی تهران سرچشمه می گرفتند و به سمت مناطق جنوبی س...

توسعه شهری و شهرسازی کشور سنگاپور

توسط شهرسازی در 0 دیدگاه

نگاه جهانی سنگاپور جهانی شدن اقتصاد و تحرک سرمایه ی بین المللی و سیاستهایی نظیر رفع محدودیت های نظام کسب و کار، گسترش حقوق مالکیت، خصوصی سازی، مقررات...

مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در کفسازی خیابان

توسط شهرسازی در 3 دیدگاه‌

تعریف کفسازی: کفسازی، پوشاندن کف ساختمان یا محوطه با استفاده از مصالح مختلف است. بخش قابل توجهی از آسایش، بهداشت استفاده کنندگان و در عین حال زیبایی س...

 • 1
 • 2

  روشا بوم فردا
  RoshaBoom

  آدرس

  تهران
  مسیر اول “میدان المپیک ،بلوار المپیک خیابان ساحل کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  مسیر دوم ” بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از المپیک اولین خیابان -کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  تلفن

  021-44177864

  ایمیل

  Roshaboom@yahoo.com

  سبد خرید