افق ما ، شهر روشن فرداست

معماری سازگار با محیط
معماری
تحریریه روشابوم

معماری همساز با اقلیم

معماری مظروف عوامل محیطی فرم کلی بنا در معماری گذشته تحت تاثیر عوامل اقلیمی طراحی  شده ،در واقع معماری مظروف عوامل محیطی بوده است. مهندسان

ادامه مطلب »

  روشا بوم فردا
  RoshaBoom

  آدرس

  تهران
  مسیر اول “میدان المپیک ،بلوار المپیک خیابان ساحل کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  مسیر دوم ” بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از المپیک اولین خیابان -کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  تلفن

  021-44177864

  ایمیل

  Roshaboom@yahoo.com