افق ما ، شهر روشن فرداست

طرح های توجیهی و امکانسنجی

در طرح های توجیهی و امکانسنجی ، برای بررسی قابل اجرا بودن و یا سودده بودن یا نبودن یک سرمایه گذاری و کسب و کار جدید، مطالعات و امکانسنجی هایی انجام می شود که به این سوال پاسخ می دهد که : “آیا این اقدام و سرمایه گذاری امکانپذیر است و ارزش صرف وقت و منابع مالی و غیر مالی را دارد یا خیر؟”

در طرح های توجیهی و امکانسنجی ، برای بررسی قابل اجرا بودن و یا سودده بودن یا نبودن یک سرمایه گذاری و کسب و کار جدید، مطالعات و امکانسنجی هایی انجام می شود که به این سوال پاسخ می دهد که : “آیا این اقدام و سرمایه گذاری امکانپذیر است و ارزش صرف وقت و منابع مالی و غیر مالی را دارد یا خیر؟”

طرح های امکانسنجی(Feasibility Stusy):

در این نوع طرح ها، امکانپذیری موفقیت یک سرمایه گذاری قبل از شروع آن با توجه به شاخصهای مختلف موفقیت آن سرمایه گذاری از قبیل ، هزینه سرمایه گذاری، سود سرمایه گذاری ، مکان سرمایه گذاری ، بازار هدف، رقبای سرمایه گذاری ومسایل حقوقی  و فنی سرمایه گذاری  و … برنامه ریزی آن بررسی می شود.در این طرح به این سوال پاسخ داده می شود که : “آیا این طرح امکانپذیر است؟” در واقع این نوع طرح ها به مدیران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا جوانب مختلف سرمایه گذاری را قبل از شروع آن بسنجند.

 

طرح های توجیهی( طرح کسب و کار)

برای شروع یک سرمایه گذاری، پس از اینکه سرمایه گذار از لحاظ امکانپذیری طرح به پاسخ مثبت می رسد، برای اینکه یک راهنما و الگو از روش سرمایه گذاری ، اهداف ، محصولات و در کل خط مشی از مجموعه خود ارائه دهد و توجه و تایید شرکای دیگر سرمایه گذاری اعم از اشخاص و سازمانها را به دست آورد به طرح توجیهی نیاز دارد که در این طرح به این سوال پاسخ داده می شود که : ” چرا این سرمایه گذاری باید انجام شود و توجیه آن چیست؟” در واقع طرح های توجیهی به سایر شرکای سرمایه گذار این امکان را می دهد که بدانند نقشه راه و بازگشت سرمایه آنها چگونه خواهد بود.

  روشا بوم فردا
  RoshaBoom

  آدرس

  تهران
  مسیر اول “میدان المپیک ،بلوار المپیک خیابان ساحل کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  مسیر دوم ” بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از المپیک اولین خیابان -کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  تلفن

  021-44177864

  ایمیل

  Roshaboom@yahoo.com