افق ما ،

پژوهشگر ،مستند ساز و سرپرست گروه بوم گردی و مستند سازی

رشته و مقطع  تحصیلی 

کارشناسی سینما  -دانشگاه هنر 

مستند ساز

  روشا بوم فردا
  RoshaBoom

  آدرس

  تهران
  مسیر اول “میدان المپیک ،بلوار المپیک خیابان ساحل کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  مسیر دوم ” بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از المپیک اولین خیابان -کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  تلفن

  021-44177864

  ایمیل

  Roshaboom@yahoo.com

  سبد خرید