افق ما ،

سرپرست گروه محیط زیست

رشته و مقطع تحصیلی

کارشناس ارشد برنامه ريزی محيط زيست – دانشکده محيط زيست، دانشگاه تهران
کارشناس منابع طبيعي، محيط زيست- دانشکده منابع طبيعي گرگان، دانشگاه گرگان

 

 

ساحل رشیدندیمی

  روشا بوم فردا
  RoshaBoom

  آدرس

  تهران
  مسیر اول “میدان المپیک ،بلوار المپیک خیابان ساحل کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  مسیر دوم ” بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از المپیک اولین خیابان -کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  تلفن

  021-44177864

  ایمیل

  Roshaboom@yahoo.com

  سبد خرید