افق ما ، شهر روشن فرداست


Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2019/07/KO9B0428-scaled.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212
اعظم سلطان محمدی

Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2019/07/photo_2019-07-17_15-28-07.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212
ساحل رشیدندیمی
” ساحل رشيدنديمي”

سرپرست گروه محیط زیست

“دکتر محمدعقیقی خامنه “

سرپرست گروه سازه


Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2019/07/KO9B0452-scaled.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212
گروه کارآفرینی

Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2019/07/KO9B0444-1-scaled.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212
مستند ساز
“علی اصغر ودایع خیری”

پژوهشگر ،مستند ساز و سرپرست گروه بوم گردی و مستند سازی


Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2019/07/photo_2019-07-14_09-51-43.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212
گروه گروه منظر
“دکتر مریم رضایی “

سرپرست گروه طراحی منظر

  روشا بوم فردا
  RoshaBoom

  آدرس

  تهران
  مسیر اول “میدان المپیک ،بلوار المپیک خیابان ساحل کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  مسیر دوم ” بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از المپیک اولین خیابان -کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  تلفن

  021-44177864

  ایمیل

  Roshaboom@yahoo.com