افق ما ، شهر روشن فرداست

شهرسازی مدرن

«شهرسازی مدرن» به عنوان تجلی فضایی جامعۀ مدرن شکل گرفت. شهرسازی مدرن بر مبانی و اصول مدرنیسم یعنی خردگرایی علمی، تمامیت گرایی، اقتدار گرایی، توسعۀ صنعتی، کمیت گرایی  اعتقاد به برتری تمدن غربی استوار بود.

شهرسازی جدید از آغاز پیدایش خود شهر را کانون و مظهر توسعۀ جامعۀ مدرن و هستی مادی آن را یک ارگانیسم یا یک نظام کالبدی – فضایی تلقی کرده است و بر اساس این پیش فرض کوشیده است که حیات آن را چارچوب خردگرایی علمی و روش­های منطقی متعارف شناسایی و رفتار آن را هدایت و نظارت کند.

از دیدگاه شهرسازی مدرن و منشور آتن، شهر دارای چهار کارکرد اصلی (سکونت، کار، حرکت و فراغت) است که وظیفۀ اصلی شهرسازان و معماران سامان دادن به این چهار کارکرد و تقویت کارآیی شهری است.

بر این اساس شهرسازی مدرن با تحلیل و طبقه بندی فعالیت­های بشری و تعمیم منطقی آن­ها به تدوین و ترویج مفاهیم و روش­هایی مثل طبقه بندی کاربری، تقسیمات کالبدی، سلسله مراتب راهها، مکانیابی فعالیت­ها، تعیین استانداردها و سرانه­ها و مانند اینها پرداخت که همۀ آن­ها حاکی از نوعی رویکرد خردگرایانه و کارکردگرایانه نسبت به شهر و شهروندان است.

 • شهرسازی مدرن

 • مبانی نظری شهرسازی مدرن

 • خردگرایی و پوزیتویسم علمی اساس شناخت جهان و تغییر آن است.
 • انسان می­تواند و باید به کمک علم جوامع بشری را به سمت توسعه و تکامل هدایت کند.
 • پیشرفت اقتصادی و توسعۀ صنعتی سرچشمۀ توسعۀ جوامع بشری است.
 • دولت­ها مسئولیت و حقانیت اداره و پیشرفت جوامع را به عهده دارند.

تمدن غربی به دلیل پیشرفت علمی و اقتصادی برتر از تمدن­های دیگر است.

به نظر مارشال برمن شهرسازی مدرن روایت و تصویر دیگری از شهر ارائه داده است: جهانی که به لحاظ فضایی و اجتماعی به پاره­ هایی مجزا تقسیم شده است.

شهرسازی مدرن، به تدریج از آرمان­های اولیۀ خود دور شد و با الگوی محدود و ایستای طرح­های جامع – تفصیلی به ساماندهی کالبدی و فضایی شهرها بسنده کرد.

در نتیجه شهرها به سرعت اسیر «سیطرۀ کمیت» بی هویتی، سلطۀ اتومبیل، ناامنی، آلودگی و یکسان سازی شدند و از پاسخگویی به نیازهای کیفی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان بازماندند.

شهرسازی پسامدرن، برخلاف دعاوی شهرسازی مدرن، اصولاً مخالف نظریه پردازی­های تمامیت گرا و قطعیت گرا است.

بازنگری در مفهوم و تعریف شهرسازی (بعد شناخت شناسی)

شهرسازی پسامدرن، بر خلاف دعاوی شهرسازی مدرن، اصولاً مخالف نظریه پردازی­های تمامیت گرا و قطعیت گرا (فرا روایت) است و به دلایل زیاد معتقد است که صرفاً از طریق تحلیل علمی – عقلانی و روش­های منطقی و استقرایی نمی­توان رفتار شهرها را در حال و آینده پیش­بینی کرد و به انبوه مستئل و نیازهای ناشناخته و متغییر شهروندان پاسخ گفت.

دانش شهرسازی، در شرایط معاصر، بیش از آن که به «خرد ناب» و علوم فنی و مهندسی متکی باشد به مبانی علوم اجتماعی و روش­های جدید پژوهش (کمی و کیفی) استوار است.

بر این اساس دانش شهرسازی دیگر نمی­تواند مدعی شناخت کامل شهر و تعیین وضعیت آن در آینده باشد. بلکه در نهایت راهنمایی برای شناسایی روندها و هداین آن­ها در جهت خواست­ها، ارزش­ها و نیازهای شهروندان، همراه با بازنگری مستمر است.

شهرسازی مدرن

بازنگری در اهداف و وظایف شهرسازی (بعد محتوایی)

شهر فقط یک سازمان کالبدی و کارکردی نیست، بلکه بستر زندگی مادی و معنوی شهروندانی است که فراتر از نیازهای زیستی در جست و جوی کسب رضایت، آسایش، ایمنی، احساس هویت، ادراک معنا و زیبایی، پیوند با گذشته و آینده، حفظ منابع و ارزش­ها، احساس همبستگی، پویای و سرزندگی و مانند این­­ها هستند.

بنابراین اهداف و وظایف شهرسازی به طور فزاینده­ای به سمت تأمین توسعۀ پایدار، اعتلای کیفیت زندگی، امنیت عمومی، تقویت روحیۀ شهروندی، همبستگی جمعی، عدالت اجتماعی و … تحول پیدا کرده است.

تحریریه روشابوم

برگرفته از نوشته های :مهدی زاده

دیدگاه ها

  حمید 4578
  24 Feb 2020 1:48pm

  بزرگترین آسیبی که تفکر مدرنیته به شهرها وارد کرد ماشین انگاشتن شهر بود.حال آنکه شهر موجودی زنده است که کلیه اجزای آن در قالب سیستمی واحد قرار گرفته اند.حال اگر جزئی از این سیستم آسیب دیده باشد کل سیستم دچار مشکل می شود.طرح های جامع و بلند نگرانه به ویژه در ایران نگرش سیستماتیک در قالب بروکراسی های سخت انگارانه نسبت به شهر دارند که مانعی بزرگ برای رشد و پویایی شهرهای آینده می باشد.

  0
  0
   تحریریه روشابوم
   1 Mar 2020 11:33am

   از این که نظرتون رو با ما درمیان گزاشتید سپاسگزاریم

   0
   0
  هیچ کس
  26 May 2020 3:48pm

  واقعا در شهرسازی باید چهار رویکرد را در نظر گرفت (سکونت، کار، حرکت و فراغت) تا شهرهای مانند پرند بدون فضایی برای فراغت و حتی کار فقط محل خوابگاهی ایجاد نشود.

  0
  0

دیدگاه بگذارید


Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2019/05/خانه-سنگی-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212

Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2019/05/خانه-سنگی-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212

Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2020/07/MEARI-ROSHBOOM-2--scaled.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212

Warning: getimagesize(/home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/uploads/2020/07/MEARI-ROSHBOOM-2--scaled.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/roshab/domains/roshaboom.com/public_html/wp-content/themes/businesslounge/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 212

  روشا بوم فردا
  RoshaBoom

  آدرس

  تهران
  مسیر اول “میدان المپیک ،بلوار المپیک خیابان ساحل کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  مسیر دوم ” بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از المپیک اولین خیابان -کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  تلفن

  021-44177864

  ایمیل

  Roshaboom@yahoo.com